Oproep voor materiaal tentoonstelling NJN Reünie

Het is de bedoeling om tijdens de reünie een tentoonstelling te houden die een beeld geeft van de "dagelijkse" gang van zaken bij de NJN, bijvoorbeeld Beerputten, Determineren, Excursie, Fouren, Hupsen, Knuppelen, Poelen etc..
Hier is materiaal (foto's, film, dia's etc) voor nodig.

We willen het als volgt organiseren:

  1. Een fototentoonstelling in de aula
  2. Vertoning van films
  3. Vertoning van dia's

1. Fototentoonstelling

In de Aula komen 5 sets van tentoonstellingsborden: De bedoeling is dat hier leuke foto's uit de diverse periodes komen te hangen. Over de periode 1920 - 1940 hebben we al veel materiaal ontvangen, daarom zoeken we met name naar recenter materiaal.

2. Films

Dit wordt een doorlopende zich herhalende voorstelling. Bij de balie komt het rooster te hangen. Naast de films die op de vorige reünie zijn vertoond zoeken we nog naar andere en met name nieuwere films. Als je films hebt die hiervoor in aanmerking komen, neem dan contact op. Dan regelen wij de rest.

3. Dia's

Ook voor dia's willen we een doorlopende voorstelling regelen.

Groepsfoto's

Het zou ook leuk zijn om op de dag zelf groepsfoto's te maken en die te verkopen. We zoeken nog iemand die zin heeft om deze forse klus op zich te nemen.

Internet

Na de reünie kun je sfeerfoto's op deze site laten zien. Als je zin hebt om hiervoor foto's te maken, bel dan even.

Kortom wij willen aan de gang, maar we hebben wel jullie materiaal nodig.

Martin Kobus & Elske Sjollema
Poldermolen 68
1622 KS Hoorn
Telefoon 0229-243393
e-mail
Martin.Kobus@mail.ing.nl